Rīgas osta

RĪGAS OSTA IR MODERNA, DROŠA UN VIDEI DRAUDZĪGA OSTA.

Stratēģiski izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums
Atrašanās izdevīgu jūras un sauszemes ceļu krustpunktā starp Eiropas Savienības, Krievijas un pārējo Neatkarīgo Valstu Sadraudzības tirgiem padara Rīgas ostu par Austrumu – Rietumu kravu pārvadāšanas koridora būtisku sastāvdaļu.

Rīga transzītceļu krustpunktā
Rīgas osta piedāvā gan izdevīgus jūras, gan sauszemes savienojumus. Regulārās konteinerkuģu līnijas Rīgas ostu savieno ar lielākajām Eiropas ostām, savukārt regulārie konteineru vilcieni ļauj kravas ātri un operatīvi nogādāt tālāk uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Kazahstānu, Uzbekistānu, Afganistānu un Ķīnu.
 

Ostas tehniskās iespējas
Rīgas ostas kravu pārkraušanas jauda ir 58 miljoni tonnu gadā.

OSTAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Ostas teritorija 6 348 ha
Ostas zeme 1 962 ha
Ostas akvatorija 4 386 ha
Piestātņu kopējais garums 18,2 km
Maksimālā kuģu iegrime 14,5 m
Maksimālais dziļums 16,0 m

 
Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr: +371 67030800
Fakss: +371 67030835
e-pasts: info@rop.lv
www.rop.lv