Par mums

Biedrība “Baltijas asociācija – Transports un Loģistika” (BATL) dibināta 2006. gadā ar mērķi veidot ciešāku sadarbību starp BATL biedriem un nozares institūcijām nacionālā un starptautiskā mērogā.

BATL misija ir pārstāvēt savus biedrus, veicinot to savstarpējo sadarbību un attīstību, kā arī pārstāvēt nozares intereses, lai radītu labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības un nozares attīstībai, veicinot kravu tranzītu caur Latvijas valsti un Ventspils ostu.

Latvija, pateicoties tās ģeogrāfiskajam izvietojumam un neaizsalstošajām ostām, ir stratēģiski svarīgs posms pasaules tranzīta kartē. Multimodālā Ventspils osta ir viena no vadošajām Eiropas Savienības (ES) dziļūdens ostām Baltijas jūras austrumu piekrastē, kas visa gada garumā var apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos kuģus. Ventspils osta ir viens no Austrumu–Rietumu tranzīta koridora un Eiropas nozīmes TEN-T transporta pamattīkla savienojumu mezgliem Baltijas reģionā.

BATL pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus un Latvijas tranzīta un loģistikas nozarei nozīmīgus uzņēmumus – AS “Ventbunkers”, AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”, AS “KĀLIJA PARKS”, AS “Latvijas Naftas Tranzīts”, SIA “NOORD NATIE VENTSPILS TERMINALS”, AS “PKL Flote”, SIA “OSTAS FLOTE”, SIA “MINERAL-TANS-SERVISS”, AS “BALTIC COAL TERMINAL”, SIA “SEASTAR” un AS “Baltijas Ekspresis”.

BATL biedri sniedz būtisku ekonomisko ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, ik gadu nodokļos samaksājot vairākus miljonus eiro, kas nonāk valsts budžetā.

BATL sekmīgi īsteno savu biedru intereses lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā, tai skaitā sadarbībā ar profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru u.c. organizācijām.

Savas pastāvēšanas laikā, kopš 2006.gada, BATL ir aktīvi aizstāvējusi un pārstāvējusi BATL biedru intereses, veicinot dialogu starp valdību, valdības struktūrām un tranzīta nozari, sasniedzot daudz augstāku savstarpējās sapratnes līmeni un radot pievilcīgus apstākļus ārvalstu kravu nosūtītājiem un investoriem.

Šā brīža BATL darbības prioritātes ir tranzīta koridora konkurētspējas veicināšana Ventspils virzienā – izlīdzinot dzelzceļa infrastruktūras maksas tarifus, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp Latvijas ostām, kā arī dalība pie vienotas ilgtermiņa tranzīta attīstības politikas izstrādes un ieviešanas Latvijas ostu konkurētspējas vecināšanai starptautiskā mērogā un sadarbības attīstīšanai Āzijas virzienā.

Atbilstoši sadarbības partneru vajadzībām Ventspils ostā strādājošie uzņēmumi var nodrošināt daudzveidīgus loģistikas risinājumus un izdevīgu transporta savienojumu ātrai un kvalitatīvai pārvadājumu apkalpošanai. Mūsu priekšrocības ir izdevīgi sadarbības nosacījumi, pielāgota ražošanas infrastruktūra un stratēģisko resursu nodrošinājums, kas mūs padara ērti sasniedzamus ES, NVS un Centrālās Āzijas virzienā.

BATL mērķis ir kļūt par vadošo tranzīta nozares viedokļa līderi Baltijas reģionā, kļūstot par nozīmīgu sadarbības partneri Latvijas valdībai un parlamentam, kā arī spēcīgu partneri Eiropas Savienības institūcijām, pārstāvot nozares intereses starptautiskā līmenī.