Ventspils Osta

IZDEVĪGS SAVIENOJUMS TRANSPORTA PLŪSMĀ STARP ES UN NVS VALSTĪM

Neaizsalstošā Ventspils osta ir viena no vadošajām ES dziļūdens ostām Baltijas jūras austrumu piekrastē. Atbilstoši klientu importa un eksporta mērķiem — galvenokārt ES, NVS un Āzijas reģionos — tiek radīta multimodāla transporta risinājumu infrastruktūra ātrai un kvalitatīvai pārvadājumu apkalpošanai.

Ventspils atrodas Eiropas TEN-T transporta pamattīklā un vēsturiski kalpo par stratēģisku Krievijas un NVS valstu eksporta preču tranzīta mezglu ķimikāliju, kālija sāls, akmeņogļu, graudu, ģenerālkravu, ro-ro un citu kravu pārvadājumiem. Šodien Ventspils ir multimodāla Latvijas osta jebkurai kravai ar pievilcīgākajām ostas maksām Baltijā. Neaizsalstošās ostas tehniskie parametri ļauj mums visu gadu apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos kuģus.

Ostas tehniskie parametri

Ostas akvatorija ārējo līniju koordinātes:
57° 20,9′ N, 021° 29,3′ E
57° 25,4′ N, 021° 22,6′ E
57° 32,3′ N, 021° 30,3′ E
57° 26,3′ N, 021° 36,0′ E

 • Kopējā ostas teritorija (ha) − 2 451,39 ha
 • Ostas akvatorija − 242,60 ha
 • Brīvās rūpnieciskās platības − 700 ha
 • Maksimālais dziļums (m) − 17,5
 • Maksimālā kravnesība — DWT 150 000
 • Maksimālā iegrime — lejamkravas, beramkravas − 15 m
 • Maksimālā iegrime – ģenerālkravas, ro-ro, konteinerkravas – 13,2m
 • Piestātņu skaits − 53
 • Piestātņu kopējais garums − 11 012m
 • Maksimālais kuģu garums — lejamkravas, beramkravas − 275 m
 • Maksimālais kuģu garums — ģenerālkravas, ro-ro, konteinerkravas – 240 m
 • Kopējais šķidro kravu uzglabāšanas tvertņu apjoms − 1 500 000 m³
Dzelzceļa savienojumi

Vienotā 1520 mm Latvijas dzelzceļa sistēma, kas savieno Ventspili ar Baltijas un NVS valstīm, un vienota autokravu pārvadājumu sistēma ir pilsētas tranzīta attīstības priekšrocības. Ventspils ir Eirāzijas transporta sistēmā integrētā Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora sastāvdaļa. Tas savieno Eiropu un Āzijas reģionus ar Baltijas jūras ostām un ir viens no noslogotākajiem satiksmes savienojumiem Baltijā. Dzelzceļa pārvadājumu maksimālā jauda ir 34 000 000 tonnu gadā.

 

Autoceļu savienojumi

Caur Ventspili ved Eiropas nozīmes divjoslu E-22 autoceļš (Lielbritānija–Nīderlande–Vācija–Zviedrija/ Norčēpinga–Ventspils–Rīga–Krievija / Maskava). Efektīvs loģistikas tīkls no Ventspils sniedzas arī līdz pārējām Baltijas un NVS valstīm.

 

Prāmju satiksme

Viens no pasaulē lielākajiem prāmju operatoriem ar plašāko līniju tīklu Eiropā Stena Line ik nedēļu nodrošina 2 regulāras prāmju līnijas no Ventspils uz Zviedriju un Vāciju.