BATL: Par tik svarīgu dokumentu kā dzelzceļa attīstības indikatīvo plānu nedrīkst «apiet» diskusijas ar nozares nevalstiskajām organizācijām

Biedrības “Baltijas asociācija — Transports un Loģistika” (BATL) izpilddirektors Ivars Landmanis aicināja Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas padomi pirms Satiksmes ministrijas izstrādātā plāna virzīšanas uz Ministru Kabinetu izdiskutēt to ar nozari. Jau šobrīd nozarei ir iebildumi pret tā redakciju un tā pauž nožēlu, ka līdz šim par tik nozīmīgu dokumentu nav bijušas diskusijas ar nozari.

Pēc BATL ieskatiem viena no piemērotākajām vietām diskusijām ar nozari būtu Satiksmes ministrijas izveidotā Loģistikas nozares padome, kurā piedalās tranzīta nozares nevalstiskās organizācijas. Šī padome izveidota, lai nodrošinātu aktīvāku valsts un privātā sektora sadarbību integrētu Latvijas transporta un loģistikas piedāvājumu izstrādē ar mērķi veicināt jaunu kravu un investīciju piesaisti, kā arī pilnvērtīgāku Latvijas iekļaušanos reģionālās un globālās piegāžu ķēdēs.

Ivars Landmanis, BATL izpilddirektors: «Šobrīd tranzīta nozare piedzīvo ļoti sarežģītus laikus ar ļoti būtisku kravu apjomu kritumu, kas ietekmē otru nozīmīgāko tautsaimniecības nozari. Šobrīd Latvija ir nopietnu izaicinājumu priekšā, kas noteiks kādos virzienos nākotnē attīstīsies nozare. Tādēļ tik nozīmīgam nozarei plānošanas dokumentam kā Dzelzceļa infrastruktūras indikatīvajam plānam ir jābūt maksimāli izdiskutētam ar nozari, lai piedāvātu efektīvākos risinājumus dzelzceļa risinājumiem, tai pat laikā tie būtu roku rokā ar reālo situāciju un nozares iespējām. Mūsu asociācija pēdējos gados ir aktualizējusi vairākus nozīmīgus jautājumus — Loģistikas nozares padome ir vēl viena iespēja šos jautājumus apspriest ar nozares politikas veidotājiem un īstenotājiem. Mums nav pieņemami, ka šīs diskusijas ar nevalstisko organizāciju sektoru tiek «apietas».»

BATL pauž bažas par «Latvijas Dzelzceļš» plāniem prasīt subsīdijas no valsts budžeta lielās infrastruktūras uzturēšanai, uzliekot savas problēmas uz valsts iedzīvotāju pleciem. «Latvijas Dzelzceļš» vispirms būtu jāasāk ar virkni mājas darbiem, lai samazinātu dzelzceļa infrastruktūras maksu, ieviestu vienotu tarifu uz Rīgu un reģiona ostām un palielinātu dzelzceļa konkurētspēju tuvējā reģiona valstu līmenī.

BATL jau iepriekš informēja atbildīgās institūcijas, valsts amatpersonas, valdību un Saeimu par sarežģīto situāciju otrajā lielākajā tautsaimniecības nozarē un nopietnu kravu kritumu, kas varētu ietekmēt Latvijas izaugsmi.

Par BATL:
Biedrība “Baltijas asociācija – Transports un Loģistika” (BATL) pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus un Latvijas tranzīta un loģistikas nozarei nozīmīgus uzņēmumus — AS “Ventbunkers”, AS “Ventspils Tirdzniecības Osta”, AS “Kālija Parks”, AS “Latvijas Naftas Tranzīts”, SIA “Noord Natie Ventspils Terminals”, AS “PKL Flote”, SIA “Ostas Flote”, SIA “Mineral-Trans-Serviss”, AS “Baltic Coal Terminal”, SIA “Seastar” un AS “Baltijas Ekspresis”.

Papildu informācijai:
Inese Ozoliņa
inese.ozolina@theproof.lv, mob. 26174731