AS „Ventbunkers” — lielākais nodokļu maksātājs Ventspils pilsētā 2015.gadā

Biedrības “Baltijas Asociācija – transports un loģistika” biedrs AS “Ventbunkers” trešo gadu pēc kārtas saņem balvu no Ventspils pašvaldības kā lielākais nodokļu maksātājs un atzīts par nozares “Transports un uzglabāšana” nodokļu maksātāju līderi. Pērn, 2015.gadā, “Ventbunkers” pašvaldības budžetā samaksājis vairāk kā 1 miljonu EUR. Par lielāko nodokļu maksātāju “Ventbunkers” tika atzīts arī 2014. un 2013.gadā.

Alvis Hāze, AS “Ventbunkers” valdes priekšsēdētājs: “Tas, ka “Ventbunkers” pēdējo trīs gadu laikā atzīts par lielāko nodokļu maksātāju Ventspils novadā, ir apliecinājums uzņēmuma produktīvai un sekmīgai darbībai. Neskatoties uz saspringto situāciju nozarē, nozares transformēšanos ģeopolitisko pārmaiņu dēļ un kopējo kravu apjomu lejupslīdi, mums ir izdevies saglabāt pozitīvu kravu apjomu tendenci. Papildus tam uzņēmums turpina aktīvi izskatīt dažādas sadarbības iespējas un attīstības virzienus, lai veicinātu uzņēmuma attīstību, uzsāktu jaunas sadarbības un palielinātu kravu apjomu. Mēs apņemamies arī turpmāk rūpīgi strādāt, lai uzlabotu uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājus, noturētu nodarbinātības līmeni un attiecīgi saglabātu arī samaksāto nodokļu apjomu.”

Inga Antāne, BATL prezidente: “Esmu gandarīta, kas viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem “Ventbunkers” jau trešo gadu pēc kārtas tiek atzinīgi novērtēts kā viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem, tostarp darba devējiem, Ventspils pilsētā. Ventspils osta ir būtisks reģionālās attīstības katalizators, nodrošinot simtiem darba vietas reģiona iedzīvotājiem, kā arī būtisks atspaids Ventspils pašvaldības budžetā, katru gadu nodokļos nomaksājot vairākus miljonus eiro pašvaldības budžetā. Ir svarīgi attīstīt Latvijas ostu konkurētspēju jaunu tirgu apgūšanai un kravu diversifikācijai, izstrādājot un piedāvājot kvalitatīvus multimodālus projektus, jo Ventspils ostā strādājošie uzņēmumi var nodrošināt daudzveidīgus loģistikas risinājumus un izdevīgu transporta savienojumu ātrai un kvalitatīvai pārvadājumu apkalpošanai. Mūsu priekšrocības ir izdevīgi sadarbības nosacījumi, pielāgota ražošanas infrastruktūra un stratēģisko resursu nodrošinājums, kas mūs padara ērti sasniedzamus. Tādējādi Ventspils osta nākotnē var kļūt par vadošo savienojuma punktu starp Āziju un Skandināviju.”

2015. gadā BALT biedru uzņēmumu kravu apjoms veidoja vairāk kā 10 miljonus tonnu, kas ir 44% no kopējā Ventspils brīvostas kravu apgrozījuma, t.sk. beramkravas sastāda 95% no kopējā beramkravu apgrozījuma Ventspils brīvostā. Savukārt pārkraušanas jauda ir vairāk kā 28 miljoni tonnu gadā, kas sastāda 65% no visu Ventspils ostu terminālu pārkraušanas jaudām. Dzelzceļa pārvadātājs AS “Baltijas ekspresis” pārvadājis vairāk kā 2 miljonus tonnu, kas ir 4% no visiem kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu caur Latvijas ostām 2014.gadā.
Biedrība “Baltijas Asociācija – transports un loģistika” pārstāv Ventspils brīvostā strādājošus un Latvijas tranzīta un loģistikas nozarei nozīmīgus uzņēmumus — AS “Ventbunkers”, AS “VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA”, AS “KĀLIJA PARKS”, AS “Latvijas Naftas Tranzīts”, SIA “NOORD NATIE VENTSPILS TERMINALS”, AS “PKL Flote”, SIA “OSTAS FLOTE”, SIA “MINERAL-TANS-SERVISS”, AS “BALTIC COAL TERMINAL”, SIA “SEASTAR” un AS “Baltijas Ekspresis”.
Tradicionāli šā gada jūnijā Ventspils pilsētas pašvaldība Livonijas ordeņa pilī godināja lielākos nodokļu maksātājus. Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā iemaksāto nodokļu summu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Informāciju sniedza Inga Antāne, biedrības «Baltijas asociācija — Transports un Loģistika» prezidente

Vairāk informācijas skatīt www.ventbunkers.lv un www.batl.lv