“Latvijas dzelzceļš” vienojas ar BATL un nozares uzņēmumiem par ciešāku sadarbību nozarei aktuālu jautājumu risināšanā.

“Latvijas dzelzceļš” vadība tiekoties ar biedrību “Baltijas asociācija – Transports un Loģistika” (BATL) un nozares vadošajiem uzņēmumiem, pārrunāja nozarei aktuālus problēmjautājumus, lai sekmētu ciešāku sadarbību tranzīta nozares attīstībai. Tikšanās laikā tika pārrunātas šā brīža aktualitātes vairākos nozarei būtiskos jautājumos un puses vienojās aktīvi sadarboties, lai konstruktīvi tiktu risināti nozares attīstībai svarīgi jautājumi.