BATL tiekas ar Baltkrievijas vēstnieku Vasīliju Markoviču

Baltkrievijas Republikas vēstnieks Vasīlijs Markovičs 21.martā tikās ar biedrībā “Baltijas asociācija – transports un loģistika” ietilpstošo uzņēmumu pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika apspriestas Ventspils ostas infrastruktūras izmantošanas perspektīvas Baltkrievijas tranzīta kravu apkalpošanai, kā arī kālija sāls un naftas produktu pārkraušanas iespējas. Sarunā tika skarts arī jautājums par savstarpēju sadarbību transporta un loģistikas sfērā, tanī skaitā dzelzceļa posmu starp Baltkrieviju un Latviju elektrifikācija.

BATL valdes loceklis Ivars Landmanis norāda, ka Latvijas tranzīta nozarei labas partnerattiecības ar Baltkrievijas Republiku ir ļoti būtiskas, jo šāda sadarbība zināmā mērā ļaus kompensēt Krievijas kravu apgrozījuma kritumu Latvijas ostās un dzelzceļa pārvadājumos. “Sadarbība tranzīta jomā ar Baltkrieviju īpaši būtiska ir arī tādēļ, ka runa nav tikai par baltkrievu kravām vien, bet arī par transporta – loģistikas ķēžu nodrošināšanu citu valstu tranzītam cauri Latvijas ostām uz Skandināvijas valstīm. BATL ietilpstošie uzņēmēji iegulda lielu darbu šīs sadarbības veicināšanā, un mēs ceram, ka nākotnē tas dos pozitīvu pienesumu visai Latvijas ekonomikai kopumā,” norāda I.Landmanis.