BATL piedalās “Josla un ceļš” forumā “Atvērtais parks “Lielais akmens” – globālo iespēju piemērs”

Biedrībā “Baltijas asociācija – Tranzīts un loģistika” ietilpstošo uzņēmumu pārstāvji kopā ar Latvijas delegāciju piedalījās starptautiski nozīmīgajā iniciatīvas “Josla un ceļš” forumā “Atvērtais parks “Lielais akmens” – globālo iespēju piemērs”, kurš no 1.-3.jūlijam norisinājās Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Kā uzstājoties foruma plenārsēdē uzsvēra satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Latvija ir ieinteresēta turpināt sadarbību starp “Joslas un ceļa” iniciatīvā iesaistītajām valstīm transporta un loģistikas sektorā, piesaistīt investīcijas Latvijas ostām, paaugstināt to konkurētspēju un multimodālā transporta koridora efektivitāti caur Latviju.
BATL pārstāvis Ivars Landmanis norāda, ka sadarbība ar Ķīnas-Baltkrievijas industriālo parku “Lielais akmens” koncepcijas “Viena josla – viens ceļš” ietvaros Ventspils ostā strādājošajiem uzņēmumiem ir ļoti būtiska, jo Latvijas dalība Eirāzijas kravu piegādes ķēdēs jau tagad dod savu pienesumu mūsu valsts ostu atttīstībai un Latvijas ekonomikai kopumā, un nākotnē šis pienesums solās būt vēl lielāks.
“Apstākļos, kad kravu apjoms no Krievijas krītas, Latvijas tranzīta nozarei labas partnerattiecības ar Baltkrieviju un aktīva dalība iniciatīvā “Joslas un ceļš” var kļūt par to stūrakmeni, uz kuru nākotnē balstīties nozares tālākā attīstība un pat pastāvēšana. Tādēļ BATL pārstāvošie Ventspils ostā strādājošie uzņēmēji ir ieguldījuši un turpina ieguldīt lielu darbu šīs sadarbības veicināšanā,” uzsver I.Landmanis.
Viņš norāda, ka ikviena Ventspils ostā pārkrautā krava nozīmē arī darba vietu radīšanu Ventspils ostā un līdz ar to labklājības veicināšanu ventspilniekiem, turklāt kravu apjoma pieaugums nozīmē arī lielākus nodokļus Ventspils budžetā, tādējādi veicinot arī pilsētas tālāku attīstību un tās iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu. “Aiz katras pārkrautās kravas ir ostā strādājošie cilvēki, tādēļ BATL vienmēr ir ieguldījis un ieguldīs pūles starptautiskās sadarbības un investīciju piesaites veicināšanā, un līdz ar to kravu apjoma pieauguma veicināšanā,” uzsver I.Landmanis.
BATL arī norāda, ka Latvijas tranzīta nozarei ļoti būtiska ir transporta loģistikas ķēžu nodrošināšana citu valstu tranzītam caur Latvijas ostām uz Skandināvijas valstīm. Tāpat BATL izsaka cerību, ka beidzot tiks atrisināts arī gadiem ilgušais jautājums par vienlīdzīgu konkurences noteikumu nodrošināšanu visām trim Latvijas lielajām ostām, tādējādi padarot Rīgas, Ventspils un Liepājas virzienus vienlīdz pievilcīgus kravu īpašniekiem un ļaujot palielināt kopējo kravu apjomu. Tālākas sadarbības veicināšanai ļoti būtiski ir novērst arī pārvadājumu tirgu kropļojošo VAS “Latvijas dzelzceļš” meitasuzņēmuma SIA “LDz Cargo” dominējošo stāvokli pierobežas posmos, kurš ierobežo privāto pārvadātāju tiesības strādāt brīvas konkurences apstākļos. Šo un citu sasāpējušu ar dzelzceļa pārvadājumiem saistītu jautājumu sakārtošana dotu iespēju kravu plūsmu palielināšanai, kas pozitīvi atsauktos uz visu Latvijas ekonomiku.
Arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits uzstājoties foruma plenārsēdē atzina, ka Latvija ir ideāli piemērota sadarbībai ar valstīm, kurām nav savas izejas uz jūru, piešķirot multimodālos risinājumus ar neierobežotu piekļuvi trim Latvijas jūras ostām: Rīga, Ventspils un Liepāja, galvenajiem kuģošanas maršrutiem. Ministrs savā uzrunā vērsa uzmanību arī uz pēdējā gada sasniegumiem, kad aktīva darbība jau devusi būtiskus rezultātus. Proti, pērn Latvijas ostās tika apstrādāti vairāk nekā 66 miljoni dažāda veida kravas, tas ir, Latvijā tiek apstrādāta katra sestā tonna no visām Baltijas jūras reģionā pārvadājamām kravām. T.Linkaits arī uzsvēra, ka Latvija ir pilnībā integrēta plašā sliežu ceļu daļa Eirāzijas kontinenta dzelzceļa tīklā un ietilpst visas Eiropas Savienības lielāko dzelzceļa pārvadātāju pieciniekā.
2016.gadā Latvija kļuva par pirmo valsti Baltijā un Ziemeļeiropā, kas pievienojās “Joslas un ceļa” iniciatīvai. Jāatzīmē, ka jau pirms Ķīnas un Centrālās un Austrumu Eiropas sadarbības iniciatīvas valstu premjeru 16+1 formāta samita, kurš 2016. gada rudenī norisinājās Rīgā, BATL vairākkārt vērsa atbildīgo institūciju un amatpersonu uzmanību uz Latvijas transporta un loģistikas nozares izaugsmes iespējām Ķīnas virzienā, kā arī izstrādāja priekšlikumus sadarbības koordinēšanai 16+1 ietvaros. BATL toreiz norādīja, ka Latvijai šīs starptautiskās iniciatīvas ietvaros jāizmanto visas iespējas sadarbības veicināšanai Āzijas virzienā, lai mazinātu transporta un loģistikas nozares atkarību no Krievijas un apgūtu jaunus tirgus.