Baltijas Ekspresis: LDz Cargo dēļ kritusies Latvijas tranzīta nozares konkurētspēja starptautiskā mērogā

Ir apsveicami, ka Konkurences padome par konkurences kropļošanu VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) piemērojusi vērā ņemamu sodu, tomēr vajadzētu vērtēt arī to, cik lieli zaudējumi šo gadu laikā LDz Cargo apzināti īstenotās dzelzceļu kravu pārvadājumu politikas dēļ tikuši nodarīti pārējiem tirgus dalībniekiem un lemt, kādā veidā tie būtu kompensējami, pauž uzņēmuma Baltijas Ekspresis padomes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Gobiņš.

Viņš norāda, ka LDz nevēlēšanās nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem, pierobežas posmu monopolizācija sava meitasuzņēmuma LDz Cargo interesēs un nepārdomātā tarifu paaugstināšanas politika novedusi ne vien pie ievērojama pa dzelzceļu pārvadāto tranzīta kravu krituma, bet mazinājusi arī Latvijas tranzīta nozares konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Viena uzņēmuma dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana pārējo tirgus dalībnieku konkurētspējas ierobežošanai demokrātiskā valstī ir absolūti nepieļaujama. To liedz gan Eiropas Savienības tiesību akti attiecībā uz brīvu konkurenci, gan Latvijas likumi, norāda Gobiņš.

KP konstatēja, ka SIA LDz Cargo kopš 2007.gada, ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli, apgrūtināja konkurentu darbību dzelzceļa kravu pārvadājumos Latvijā, piemērojot atšķirīgu cenošanas praksi saviem un konkurentu klientiem par kravu pārvadājumiem un noteiktos gadījumos izbeidzot pārvadājuma līgumu Krievijas un Baltkrievijas pierobežā, kā arī visā Latvijas teritorijā nepamatoti nosakot maksu par privātpersonām piederošu kravas vagonu dīkstāvi uz koplietošanas ceļiem.

AS Baltijas Ekspresis (BE) uzskata, ka šis KP lēmums uzskatāmi parāda to, ka viens no galvenajiem dzelzceļa nozares krīzes iemesliem ir fakts, ka Latvijas dzelzceļa infrastruktūra nav atvērta un tādi privātie dzelzceļa pārvadātāji kā BE nevar attīstīt un piedāvāt pakalpojumus un jaunus produktus klientiem, jo ir pilnībā atkarīgi no SIA LDz Cargo un LDz rīcības.

BE ieskatā, tā tas ir bijis gadiem, un šī situācija turpinājās arī pēc pēdējām Saeimas vēlēšanām, kuru rezultātā SM politiskā vadība gan mainījās, bet BE tiesību pārkāpumi, uzņēmuma ieskatā, turpinājās.

Šis ir bezprecedenta gadījums Latvijas valsts vēsturē, kam būtu jākalpo par pamatu nopietnām pārmaiņām dzelzceļa nozarē, norāda uzņēmumā. «Izvērsta informācija par šiem problēmjautājumiem ir Eiropas Savienības Komisijas ģenerāldirektorāta konkurences jautājumos rīcībā, un tiek sagaidīta pamatīga korekcija SIA LDz Cargo un LDz darbībā, ko iepriekš Latvijā BE nebija pa spēkam panākt, tajā skaitā iepriekš vēršoties arī SM, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta nozarē un ir LDz akciju turētājs.»

AS Baltijas Ekspresis valdes priekšsēdētājs Māris Bremze komentē: «Būtu lieliski, ja Konkurences padomes lēmumam no SM un LDz Koncerna vadības puses sekotu atbilstoša rīcība, kuras rezultātā tiks novērsti konstatētie pārkāpumi, LDz mainīsies un ne tikai vārdos, bet arī darbos pierādīs, ka var būt labi pārvaldīts, izmaksu efektīvs infrastruktūras uzņēmums. Ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami attīstīt privātu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, ja nozarē nav visiem tirgus dalībniekiem vienādi spēles noteikumi un nākas nepārtraukti pārvarēt diskriminējošu attieksmi no vēsturiskā dzelzceļa monopola puses.»

«KP lēmums liek aizdomāties par to cik liela jēga ir saglabāt nākotnē dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu un kravas pārvadājumus zem viena koncerna jumta.»

BE uzskata, ka konkurencei ir jābūt par pamatu jebkuras nozares attīstībā un arī dzelzceļa nozarē VAS Latvijas dzelzceļš kā publiskās lietošanas infrastruktūras pārvaldītājam būtu jānodrošina visiem tirgus dalībniekiem vienādus nosacījumus pārvadājumu organizēšanai no valsts robežas līdz kravas saņēmēja privātajai infrastruktūrai, to skaitā jāatbalsta un jāveicina privāto kravu pārvadātāju iespējas organizēt pārvadājumus arī pierobežas dzelzceļa iecirkņos.

AS Baltijas Ekspresis ir licencēts dzelzceļa pārvadātājs, kas darbojas jau 22 gadus un pēdējos trīs gados ir pārvadājis 24 milj.tn kravas. BE nodrošina darbu 135 darbiniekiem, pārvadātāja rīcībā ir 30 lokomotīves, lokomotīvju remonta cehs un kompānija var nodrošināt pilna servisa dzelzceļa pārvadājumus kā maģistrālos, tā arī visa veida manevru darbus. AS Baltijas Ekspresis sadarbības partneri ir Ventspils brīvostas lielākie termināli, SCHWENK Latvija, ORLEN Lietuva un citas kompānijas.