“Baltic Coal Terminal” videi draudzīgā veidā atsāk ogļu kravu pārkraušanu Eiropas patērētājiem

Pēc gandrīz gadu ilgstošas pauzes no Ventspils ostā strādājošā specializētā akmeņogļu pārkraušanas termināla AS “Baltic Coal Terminal” (BCT) ar kuģi “Navios Sphera” Eiropas patērētājiem šonedēļ tika nosūtīta Kazahstānas akmeņogļu krava 81 000 tonnu apjomā. Paredzams, ka ogļu kravas, kas paredzētas Eiropas valstīm, BCT tiks pārkrautas arī turpmāk.
Ņemot vērā atjaunīgo energoresursu izstrādes samazinājumu, Eiropā ievērojami audzis pieprasījums pēc fosilā kurināmā, tai skaitā oglēm. Proti, tā kā pēdējā laikā strauji cēlusies dabasgāzes cena, daudzi uzņēmumi Eiropā pārslēgušies uz ogļu izmantošanu. Eiropas Savienības valstīs ogles galvenokārt tiek izmantotas elektroenerģijas ražošanai, ķīmiskajā rūpniecībā un metalurģijā, pēc kuras ražojumiem sakarā ar pasaules ekonomikas izaugsmi, pieprasījums strauji audzis. Paaugstinātais pieprasījums pēc energoresursiem Eiropā veicinājis tirgus dalībnieku vēlmi gan atjaunot iepriekšējās darījumu attiecības, gan meklēt jaunus risinājumus akmeņogļu piegādēm.
BCT valdes locekle Ilze Bērziņa norāda, ka uzņēmums šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai ogļu plūsma terminālī atjaunotos arī turpmāk. “Ņemot vērā to, ka līgumu slēgšana nākamajam gadam vēl ir procesā, precīzs apjoms pagaidām nav zināms, tomēr šobrīd varu teikt, ka BCT pieliek visas pūles, lai saimnieciskā darbība tiktu īstenota atbilstoši termināļa profilam,” saka Ilze Bērziņa, un uzsver, ka arī pēc īslaicīga saimnieciskās darbības pārtraukuma uzņēmums spējis visīsākajā laika posmā atjaunot un nodrošināt efektīvus un augsti kvalitatīvus pakalpojumus akmeņogļu pārkraušanai.
Uzņēmumā jau kopš termināļa atklāšanas brīža tiek izmantotas slēgtā tipa tehnoloģijas, kuras maksimāli samazina apkārtējās vides piesārņojumu. BCT vides politika balstās uz vides pārvaldības sistēmu, kas veidota atbilstoši vides standarta ISO 14001 prasībām.
Arī paaugstināta pieprasījuma apstākļos BCT uzsver nepieciešamību rūpēties par ekoloģiju un uzņēmums pieliek visas pūles, lai samazinātu ogļu pārkraušanas procesa ietekmi uz apkārtējo vidi. BCT nodrošina pilnu slēgtu pārkraušanas ciklu un ir viens no modernākajiem šāda veida termināļiem Eiropā, kā arī videi draudzīgākais ogļu pārkraušanas terminālis Baltijas jūras reģionā.