Baklāne-Ansberga apmierināta ar AS “Ventspils Tirdzniecības osta” un AS “Baltic Coal Terminal” redzēto

Ventspilī viesojās Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. Nesen ieceltā VVD ģenerāldirektore darba sanāksmē par ekoloģisko problēmu risināšanu tikās ar Ventspils, Rīgas un Liepājas ostu pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Ventspils ostās strādājošos uzņēmumus “Baltic Coal Terminal” un “Ventspils Tirdzniecības osta”. VVD vadītāja ar uzņēmumos redzēto bija ļoti apmierināta.

Darba sanāksmē piedalījās VVD vadošie darbinieki, kā arī lielo ostas pilsētu vides pārvalžu darbinieki, kuri cita starpā dalījās arī pieredzē ekoloģisko problēmu risināšanā. Kā zināms, gan Rīgas, gan Liepājas un Ventspils iedzīvotāji vides jomā galvenokārt sūdzas par tādām ostas darbības blaknēm kā putekļi un smakas. Tādēļ viens no vadošajiem uzņēmumiem akmeņogļu pārkraušanā – “Ventspils Tirdzniecības osta” (VTO) ievieš arvien jaunus tehnoloģiskos risinājumus ogļu putēšanas mazināšanai, un tos atzinīgi novērtēja arī Elita Baklāne-Ansberga.

Šogad VTO piestātnēs ieviestas papildu ūdens ņemšanas vietas un ūdensvadi termināļa dziļumā ogļu grēdu laistīšanai. Tāpat VTO izveidota speciāla struktūra, kuras darbinieki atbild par ogļu grēdu laistīšanu, teritorijas mitrināšanu un citiem preventīviem pasākumiem.

Mainīti arī nosacījumi ogļu pārkraušanai nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā, ieviests speciāls bezvēja un sausuma režīms. VTO pārstāve Alīna Rugine norāda, ka VTO katru gadu meklē papildu risinājumus ogļu putēšanas mazināšanai, un to, ka šie pasākumi dod reālu labumu, apliecina jau tas, ka ostas pilsētā Ventspilī gaisa kvalitātes monitoringa dati atbilst visām prasībām.

Darba sanāksmes dalībnieki bija arī patiesi gandarīti par “Baltic Coal Terminals” redzēto. Šis uzņēmums akmeņoglu pārkraušanā izmanto slēgtā tipa ogļu pārkraušanas tehnoloģijas, un tajā apkārtējās vides aizsardzībai pret ogļu putekļiem visos izkraušanas un iekraušnas mezglos ir uzstādīta speciāla putekļu nomākšanas vai aspirācijas sistēma.