AS “Ventbunkers” domā par perspektīvu, videi draudzīgu biznesa virzienu – rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu Eiropas klientiem

Ventspilī, AS “Ventbunkers” atrodas lielākā notekūdeņu attīrīšanas iekārta Baltijas jūras reģionā. Iekārtas pamatuzdevums ir tankkuģu, kā arī rūpniecisko notekūdeņu pilnīga attīrīšana no naftas produktu un arī cita piesārņojuma. Kā stāsta AS “Ventbunkers” NAI daļas vadītājs Jānis Legzdiņš, interese par šo pakalpojumu no dažādu Eiropas uzņēmumu puses ir ļoti liela.
Attīrīšanas iekārtas aizņem aptuveni 80 000 kvadrātmetru lielu platību, un tajā tiek attīrīti ne vien AS “Ventbunkers” un SIA “Ventspils nafta” rūpnieciskie notekūdeņi, bet arī visa veida notekūdeņi no tankkuģiem kā arī ar autotransportu piegādātie citu uzņēmumu rūpnieciskie notekūdeņi. Šobrīd starp uzņēmuma klientiem ir Ventspils brīvostas pārvalde, vairākas kuģu aģentūras, kā arī citi uzņēmumi. Kā sarunā ar portālu BNN norāda J.Legzdiņš, liela interese par šo pakalpojumu ir arī kompānijām no citām Eiropas Savienības valstīm. “Protams, ir arī labākas un modernākas tehnoloģijas par šo, taču tās ir ļoti dārgas kā uzstādīšanas, tā ekspluatācijas ziņā. Mēs, savukārt, visu laiku esam investējuši līdzekļus savu iekārtu rekonstrukcijā un uzlabošanā, tādēļ arī varam piedāvāt vispievilcīgāko cenu Baltijas jūras reģionā. Klientiem no Eiropas ir daudz izdevīgāk kuģos nogādāt savus tehnoloģiskos ūdeņus attīrīšanai pie mums, nekā darīt to pašiem,” saka AS “Ventbunkers” NAI daļas vadītājs.
AS “Ventbunkers” notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir savā ziņā unikālas. Savulaik, 1988.gadā, tas bijis eksperimentāls izmēģinājuma projekts, un šādas balasta un naftas produktu saturošo ūdeņu attīrīšanas ietaises visā bijušās Padomju Savienības teritorijā bijušas vien četras. 1996.gadā iekārtas tika rekonstruētas un nodotas ekspluatācijā.
Projektētā iekārtu jauda ir iespaidīga – 8,2 miljoni kubikmetru ūdens gadā jeb 65 700 m3/diennaktī. Tomēr kopš 2002.gada, kad Eiropas Komisijas Regula aizliedza Eiropas Savienības ūdeņos kuģot vienkorpusa tankkuģiem, attīrāmā ūdens apjoms ievērojami samazinājās un šobrīd AS “Ventbunkers” rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu deklarētā jauda ir 600 000 m3 gadā jeb 12 000 m3 diennaktī.
Mūsu klimatiskajos apstākļos tankkuģim ienākšanai ostā sākumā jāuzņem balsta ūdens, kuru lej tajos pašos tankos, kuros pārvadā naftas produktus. Pēc ienākšanas ostā kuģis šo ūdeni nolej, un tālāk jau uzņem sev vajadzīgo produktu. Ventspils ostā līdz pat 2002.gada rudenim vislielākais attīrāmo ūdeņu apjoms bija tieši no vienkorpusa tankeriem, taču kad tā paša gada novembrī pie Spānijas krastiem avarēja tankkuģis “Prestige”, izraisot ekoloģisku katastrofu, tika pieņemta jau minētā EK Regula, bet Eiropas Parlaments 2003.gada jūlijā apstiprināja plānu videi bīstamo vienkorpusa tankkuģu aizliegšanai, kas paredzēja ES ūdeņos aizliegt kuģot vienkorpusa tankkuģiem, kas vecāki par 23 gadiem.
Neraugoties uz attīrāmā ūdens apjoma sarukšanu, AS “Ventbunkers” turpināja investēt iekārtu renovācijā un to darbības efektivitāti uzlabojošos pasākumos. Kopš 2004.gada pa posmiem tikusi palielināta ogļu filtru mazgāšanas intensitāte; pilnībā modernizēta tehnoloģisko procesu vadības sistēma; ekspluatācijas drošības uzlabošanai veikta automatizācijas sistēmas modernizācija trīs notekūdeņu kanalizācijas stacijās; daļēja aizbīdņu elektropiedziņu nomaiņa uz moderna tipa elektropiedziņu, kā arī automātisko gāzu detektoru uzstādīšana gāzes piesārņojuma kontrolei sprādzienbīstamās telpās – notekūdeņu attīrīšanas zālēs. Dažādi uzlabojumi tika veikti līdz pat 2017.gadam, kā rezultātā līdz pat šai dienai attīrītajos un Baltijas jūrā novadītajos ūdeņos nav konstatēti nekādi pieļaujamo limitējošo koncentrāciju pārsniegumi.
AS “Ventbunkers” strādā pēc ISO standartiem. Uzņēmumā ir slēgtais cikls un notekūdeņi tiek attīrīti līdz pakāpei, kad nenodara nekādu kaitējumu videi. Tālāk tie tiek novadīti Baltijas jūrā apmēram 450 metrus no krasta un 20 metru attālumā no Ziemeļu mola. Notekūdeņu attīrīšanas procesa kvalitātes un efektivitātes novērtēšanā piedalās AS “Ventbunkers” Ūdens testēšanas laboratorija, un ūdens paraugi tiek ņemti pirms un pēc katras attīrīšanas procesa stadijas, tāpat arī pirms to novadīšanas jūrā. Darbojas arī nepārtrauktā monitoringa iekārta un, protams, striktu uzraudzību veic Valsts Vides dienests. Savukārt attīrīšanas procesā savāktie naftas produkti tiek attiecīgi apstrādāti un pēc tam realizēti.