AS “Baltijas Ekspresis” kāpina apjomus un iestājas par brīvu konkurenci dzelzceļa pārvadājumos

Dzelzceļa nozarē noslēdzies gada pirmais ceturksnis. Kā vienmēr tas ir sarežģīts, jo laika apstākļi ziemas mēnešos pamatīgi apgrūtina kravu izkraušanu un vagonu apriti. Neskatoties uz grūtībām, AS “Baltijas Ekspresis” 2019. gada 1. ceturksnī Ventspils ostas virzienā pārvadāja 2,4 milj.tonnas kravas, kas ir 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī. Pārsvarā vestas ogles, tumšie naftas produkti, kā arī minerālmēslu un graudu produkcija.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs Māris Bremze: “Tirgus konjunktūra un mūsu sadarbība ar Ventspils ostas termināļiem, īpaši AS “Ventspils Tirdzniecības Osta” un AS “Ventbunkers”, deva rezultātus un izdevās gadu iesākt ar labiem apjoma rādītājiem”. Tomēr vienlaikus M.Bremze atzīmē, ka, viņaprāt, aiz šiem šķietami labajiem pārvadājumu rādītājiem dzelzceļa nozarē joprojām ir vērojami nopietni konkurences likumdošanas pārkāpumi un ilgstoša privāto pārvadātāju diskriminācija.
M.Bremze: “Neskatoties uz AS “Baltijas Ekspresis” centieniem, lai tiktu izskausta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, joprojām turpinās 2018. gada septembrī ieviestais aizliegums AS “Baltijas Ekspresis” izmantot Ventspils stacijas publisko infrastruktūru vagonu apstrādei, tādā veidā traucējot AS “Baltijas Ekspresis” nogādāt kravu klientiem, apgrūtinot Ventspils stacijas darbu un radot zaudējumus tirgus dalībniekiem.”
M.Bremze uzskata, ka dzelzceļa nozare joprojām cieš arī no tā, ka SIA “LDz Cargo” kā vienīgais pārvadātājs pierobežas posmos, izmantodams šo savu stāvokli, nosaka pārvadājumu tarifus, tādējādi kropļojot pārvadājumu tirgu, jo privātie pārvadātāji nevar sniegt klientiem komercpiedāvājumus brīvas konkurences apstākļos.
“Rezultātā cieš gala klienti, kas pārmaksā par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem”, tā M.Bremze.
AS “Baltijas Ekspresis”, dibināta 1998. gadā, ir vadošais dzelzceļa pārvadātājs Ventspils ostas virzienā, kas kopumā veic 20% no visiem kravu pārvadājumiem Latvijas dzelzceļa tīklā. AS “Baltijas Ekspresis” iestājas par brīvu konkurenci dzelzceļa pārvadājumos un cenšas panākt, lai Latvijā dzelzceļa nozarē tiktu ievērotas tiesību aktu prasības un nodrošināti vienādi nosacījumi pārvadājumu organizēšanā visiem kravu pārvadātājiem, ievērojot Eiropas Savienības dzelzceļa nozares politikas likumdošanu.