AS “Ventbunkers” ir viens no vadošiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem Baltijā, kurš Ventspils brīvostā darbojas kopš 1994.gada.

Pakalpojumu veidi:

 • naftas produktu, galvenokārt dīzeļdegvielas un mazuta pārkraušana un uzglabāšana, produktus pieņemot gan no sauszemes, gan no jūras;
 • notekūdeņu attīrīšana (rūpnieciskie ūdeņi, kuģu balasta ūdeņi);
 • piestātņu servisa pakalpojumi u.c.

 • Kopējā termināļa teritorija – 43 ha
 • Rezervuāru parka tilpums – 355 000 m3
 • Rezervuāru skaits – 27
 • Maksimālā pārkraušanas jauda – 7 miljoni tonnu gadā
 • Piestātņu skaits – 4
 • Maksimālā apkalpojamo kuģu kravnesība – 150 000 DWT
 • Vienlaicīgi apstrādājamo vagoncisternu skaits – 92
 • Maksimālā dīzeļdegvielas iekraušanas jauda – 3600 m3
 • Maksimālā mazuta iekraušanas jauda – 2500 m3 stundā
 • Darbinieku skaits – vairāk nekā 300

AS “Ventbunkers”
Addrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, Latvija, LV-3602
Telefons: +371 636 02501
Fakss: +371 636 02504
ventbunkers@ventbunkers.lv
www.ventbunkers.lv