MINERĀLMĒSLOJUMU PĀRKRAUŠANAS TERMINĀLS

AS “Kālija Parks” – viens no pasaulē lielākajiem beramo minerālmēslojumu pārkraušanas termināliem. Jauda – 7,5 milj. tonnu gadā. Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums un dabiskas priekšrocības no neaizsalstošas ostas.

AS “Kālija Parks” piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 • Stividoroperācijas:
  • Kravu uzglabāšana
  • Pārkraušana uz kuģiem
 • Kravu transportēšana Latvijas teritorijā
 • Ekspeditēšana

Galvenās iespējas

 • Jauda – 7,5 milj.t/gadā;
 • Ma Konveijerlīniju kopējais garums – 3 687 m;
 • Iekārtu maksimālais kuģa lielums (DWT) – 75 000 tonnas;
 • Konveijerlīniju jauda – 3 000 t/h (iekraujot kuģos) un 1 500 t/h (citas tehnoloģiskās operācijas);
 • Iespēja vienlaicīgi veikt tehnoloģiskās operācijas jebkādā kombinācijā.
 • Vienlaicīga 3 kuģu iekraušana un vagonu izkraušana 2-os vagonu izkraušanas mezglos.
 • Tālākas attīstības iespējas.

Kravu pieņemšana

 • 2 vagonu izkraušanas mezgli
  – 1-ais – jauda aptuveni. 350 vagoni /dienā;
  – 2-ais – jauda aptuveni 100 vagoni/dienā
 • Vienlaicīgi tiek izkrauti 14 vagoni
 • Kopējā vagonu izkraušanas jauda – līdz 450 vagoniem/diennaktī.

 

Kuģu iekraušana

 • 2 dziļūdens piestātnes ar pieļaujam kuģu iegrimi 14,1 m
 • Kuģu iekraušana ar kravnesību (DWT) līdz 75’000 t
 • 3 kuģu iekraušanas mašīnas
 • 1 kuģu iekraušanas mašīna ar jaudu 3 000 t/h;
 • 2 kuģu iekraušanas mašīnas ar jaudu 1 500 t/h katra;

Piestātne Nr. 4: garums 295 m, dziļums –
14,5 m, pieļaujamā iegrime – 14,1 m;
Piestātne Nr. 4а: garums 356 m, dziļums –
15,5 m, pieļaujamā iegrime – 14,1 m;
Kopējā kuģu iekraušanas jauda – līdz 40 000 t/diennaktī


Kravu uzglabāšana

 • Kopējā noliktavu ietilpība – 140 000 t;
 • 1 arkveida noliktava ar 3 sekcijām – līdz 100 000 t minerālmēslojumu;
 • 4 kupolveida noliktavas ar jaudu 10 000 tonnas katra;
 • Vienlaicīga 7 veidu minerālmēslojumu uzglabāšana.

 

AS „Kālija Parks”
Addrese: Dzintaru iela 41, Ventspils, Latvija, LV-3602
Telefons: +371 63607232
Fakss: +371 63625345
kalijaparks@kalijaparks.lv