MODERNS SPECIALIZĒTAISS OGĻU PĀRKRAUŠANAS TERMINĀLS
2008.gada decembrī Ventspils ostas teritorijā ekspluatācijā tika nodota specializētā ogļu pārkraušanas termināļa pirmā kārta.
Tas ļauj pārkraut līdz 6 miljoniem tonnu ogļu gadā. Projektā ir plānota arī otrās kārtas celtniecība, kas rezultātā ļaus kopējai specializētā ogļu pārkraušanas termināla jaudai pieaugt līdz 10.5 miljoniem tonnu gadā.

Lai kāpinātu datu apstrādes ātrumu un pilnveidotu informatīvo datu bāzi, termināla datu apstrādes jomā tika ievesta mūsdienīga informācijas un loģistikas sistēma (ILSAR). Sistēma palīdz operatīvi sekot līdz vagonu pienākšanai terminālī, ka arī kontrolēt dažādus procesus, kas saistīti ar vagonu izkraušanu un kuģu iekraušanu.
Maksimāli efektīvi tiek izmantots laiks transporta dokumentu sagatavošanai un dažādu veidu pārskatu formēšanai. Tas palīdz kontrolēt situāciju visos pārkraušanas posmos – uz pārvadājumi pa dzelzceļu, operācijas noliktavā un iekraušanu kuģos.

Sistēmas ILSAR iespējas:

  • plānošana (vagonu un kuģu pienākšanas)
  • vagonu izsekošana (no iekraušanas līdz izkraušanas stacijai)
  • darbības ar vagoniem terminālī
  • dzelzceļa dokumentu sagatavošana
  • noliktavas operācijas
  • kuģu dokumentu sagatavošana
  • kuģu apstrāde
  • izziņu sagatavošana (atskaites, tabulas, grafiki)
  • dzelzceļa rēķinu apstrāde
  • statistika.

 

Ogļu noliktava paredzēta īslaicīgai kravas glabāšanai. Ogļu pārkraušanas kompleksā ir slēgta tipa noliktava, kas aizsargā kravu no nokrišņu un citu ārējo apstākļu tiešas ietekmes, kā arī tādējādi tiek paaugstināta ogļu enerģētiskā vērtība un tiek novērsti dabiskie zudumi.
Ogļu iekraušana noliktavā notiek, izmantojot lenšu konveijeru sistēmu un noberšanas vagonetes, jauda 1800 tonnu stundā. Ogļu izkraušanai no noliktavas tiek izmantots portālais reklaimeris ar jaudu 3000 tonnu stundā.
Visas iekārtas aprīkotas ar automatizētu vadības sistēmu un darbojas pilnīgi automātiskā režīmā. Konveijeru iekārta aprīkota ar svariem, lai kontrolētu kravas daudzumu pie kuģa iekraušanas.

Noliktavas parametri
Garums 300 m
Platums 80 m
Augstums 44,5 m
Platība 24 800 m2
Vienlaicīgas uzglabāšanas apjoms 210 000 tonnu (3 nodalījumi x 70 000 tonnu)

Vagonu apgāzēju komplekss sastāv no divām paralēlām līnijām, kur ar vagonu pozicionēšanas iekārtas palīdzību vagoni automātiski tiek padoti izkraušanai. Vagonu apgāzēji paredzēti vagonu izskaušanai ar pagriezienu 170°. Sasalušu kravu izkraušanai tiek pielietoti drupinātāji ka arī hidrauliskais āmurs.
Pateicoties vagonu apgāzēju iekārtas izmantošanai, vagonu bojājumi praktiski nav iespējami. Vagonu apgāzēju komplekss aprīkots ar putekļu savākšanas sistēmu (aspirācija), ka arī konveijeru sistēmu nobirumu savākšanai.
Vagonu apgāzēju kompleksa parametri
Platformas garums 19,64 m
Platums 10,44 m
Augstums 12,53 m
Izkraušanas jauda 2х24 vagoni/stundā
Intensitāte 2х1800 tonnu/stundā

 

Kuģu iekraušanas mašīna ir iekrāvējs ar mobilo augšējo daļu ar iespēju mainīt iekraušanas vietu, kā arī ar iespēju kraut kuģus abās muliņa pusēs.
Kuģu iekraušanas mašīna kuģu iekraušanai izmanto teleskopiskā tipa nometēju un ir aprīkota ar putekļu savākšanas iekārtu un distances vadības pulti.

Kuģu iekraušanas mašīnas parametri
Strēles garums 39 m
Platums 12 m
Augstums 33 m
Svars 640 tonnas
Iekraušanas jauda 3000 tonnas stundā

 

Automātiska paraugu ņemšanas iekārta. Tehnoloģijā ir paredzēta kvalitatīva kravu paraugu noņemšana, tajā skaitā kuģu iekraušanas laikā un no konveijera lentes nevis no kuģa tilpnes, pie tam nesamazinot iekraušanas intensitāti un ar drošības tehnikas normu ievērošanu.

Vagonu atkausēšanas iekārta. Tiek izmantota ziemas periodā, lai atkausētu sasalušo kravu no dzelzceļa vagonu malām un apakšas. Siltuma enerģija tiek pārvadīta ar staru metodi, un kā siltumģenerators vietā tiek izmantoti infrasarkana starojuma degļi.

Ogļu magnētiskā attīrīšana. Tehnoloģiskā procesa neatņemama daļa – divpakāpju elektromagnētiskā separācija, kā rezultātā no kopējas kravas plūsmas izkraušanas noliktavā un/vai kuģa iekraušanas laikā krava tiek attīrīta no metāliskiem veidojumiem.

Ogļu drupināšanas mezgls.
Ar divu paralēli uzstādītu drebināšanas-frēzēšanas mašīnu palīdzību ar intensitāti 1800 tonnas stundā (katrai mašīnai), var tikt veikta ogļu drupināšana līdz frakcijai 0-50mm. Drupināšanas komplekss arī ir aprīkots ar putekļu savākšanas sistēmu.

 

 

AS “BALTIC COAL TERMINAL”
Addrese: Dzintaru iela 39b, Ventspils, Latvija, LV-3602 Telefons: +371 636 34000
Fakss: +371 63634001
info@balticcoal.com
www.balticcoal.com